ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับคาง ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดดอนทราย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเทพประชุมนิมิตร(วัดทับคาง) ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเวฬุวนาราม(วัดบ้านไผ่) ซ.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดดอนทราย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร(สาตรราษฎร์บำรุง) ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ซ.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลทับคาง ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ศูนย์วัฒนธรรมเขาย้อย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง