ค้นพบจำนวน 115 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัง หมู่4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาก ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย ถ.บรรพตศีลคุณ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ หมู่4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยท่าช้าง ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปรง หมู่4 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองชุมพลเหนือ 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเค็ม 187 หมู่2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทับคาง ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดบ้านต้นลำแพน ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดคีรีวงก์ ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดวังมะนาว ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดมณีเลื่อน ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดห้วยโรง ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดศิลคุณธรรม ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดกาจับศรัทธาธรรม ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดกุฏิ ซ.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดพุม่วง ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองชุมพล ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดคูหาบรรพต(วัดเขาสะแก) ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดบ้านกล้วย ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองส้ม ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดสวนศิวโมกข์ ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดสระพัง ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดท้ายตลาด ถ.,วัดท้ายตลาด, ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดใหม่ศิริสามัคคีธรรม(วัดบางสามแพรก) ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดพระธาตุศิริชัย ซ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดดอนทราย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเขาพระ ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเทพประชุมนิมิตร(วัดทับคาง) ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดเวฬุวนาราม(วัดบ้านไผ่) ซ.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองปลาไหล ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดหนองปรง ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
วัดกุญชรวชิราราม ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนบ้านคีรีวงก์ ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดวังมะนาว ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดมณีเลื่อน ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดห้วยโรง ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนบ้านเนินรัก ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนชุมชนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์) ซ.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13(บ้านพุม่วง) ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดหนองส้ม ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนบ้านสระพัง ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนบ้านเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนบ้านบางสามแพรก ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์(แสงส่องหล้า 5) ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนบ้านวัง ถ.,เครดิตยูเนี่ยน (วังใต้ 1), ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดดอนทราย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร(สาตรราษฎร์บำรุง) ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ซ.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล(วชิรราษฎร์วิทยา) ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์) ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม(พัฒนวิเทศประชาสรรค์) ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยคีรีวงก์ ซ.พบ. 1003 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยหนองชุมพลเหนือ ซ.พบ. 1003 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านพุม่วง ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบางเค็ม ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยหนองโพธิ์ชุมพล ซ.พบ. 1031 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลสระพัง ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านบางสามแพรก ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านห้วย ถ.บรรพตศีลคุณ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลทับคาง ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลหนองปลาไหล ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลหนองปรง ถ.สายหมวดคริสเตียน ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลบางจาก ซ.พบ. 1023 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยตำบลต้นมะพร้าว ซ.เพชรเกษม ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีอนามัยบ้านห้วยท่าช้าง ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองชุมพล ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ถ.,บ้านวังร่วมใจ 2, ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ศูนย์วัฒนธรรมเขาย้อย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ถ้ำเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงแรมป๊อปเฮ้าส์ ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง