ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน 51 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขนาน ซ. 10 บ้านดอนทราย ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดลุ่มโพธิ์ทอง ซ.พบ. 1008 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดหนองหว้า ซ.พบ. 1007 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านบ่อขม ซ.พบ. 4036 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านดอนลุ่ม ซ.พบ. 1008 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) ซ.พบ. 1007 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านโตนดน้อย ซ.พบ. 4033 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยบ้านดอนนาลุ่ม ซ.พบ. 1008 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยบ้านหนองขนาน ซ.พบ. 1007 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ท่าเทียบเรือประมง ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ท่าเทียบเรือประมง ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง