ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพไร่หวาน ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ซ.พบ. 1029 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเพรียง ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดห้วยเสือ ถ.ห้วยเสือ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราฎษร์วัฒนา) ถ.ลาดโพธิ์ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) ถ.ห้วยเสือ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านบ่อหวาย ซ.พบ. 4011 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดเขาทะโมน(เรืองวงศ์ทองศรี) ซ.พบ. 1029 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลต้นมะม่วง ซ.พบ. 1005 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยตำบลโพไร่หวาน ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีรถไฟเขาทะโมน ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง