ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาวุ้ง 82 หมู่2 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดสำมะโรง ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดลาดโพธิ์ ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์(รวมราษฎร์วิทยาคาร) ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยนาวุ้ง ซ.พบ. 1002 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีอนามัยสำมะโรง ซ.อบจ. 1001 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง