ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไร่ส้ม หมู่7 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดไร่ดอน(วัดเขากิ่ว) ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
วัดเขาบันไดอิฐ ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ห้องอาหารศรีสวัสดิ์ ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีผสมเทียมเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอเมืองเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
แยกเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง