ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลด่านช้าง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดอภิสุชาทิพ (วัดทุ่งนาตาปิ่น) ซ.3086 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 72180
วัดหนองเปาะ ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดดอนกลาง ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองมะสัง ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม(วัดบึงหล่ม) ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองปลิง ซ.กจ. 3009 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองนกออก ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 3018 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนประชาพัฒนา ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ซ.กจ. 3009 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สถานีอนามัยหนองมะสัง ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สถานีอนามัยบ้านหนองปลิง ซ.กจ. 3009 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
เขื่อนกระเสียว ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง