ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ หมู่1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดโบสถ์เก่าเลาขวัญ ซ.3468 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเขาวัง ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเขากาญจนเขต(วัดเขานาง) ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดสุวรรณคีรี(วัดเขาปูน) ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดพุบอน ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองตาก้ายพุทธาราม ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดหนองไก่เหลือง ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ(วัดเลาขวัญ) ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านเขาวัง ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านพุบอน ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาส่วนแยกเลาขวัญ ซ.3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลเลาขวัญ ซ.3306 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
ทุ่งดินดำรีสอร์ท ซ.3468 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3306-3468 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3306-3443 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
วัดเลาขวัญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 034-576075
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง