ค้นพบจำนวน 85 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางขาว ตำบลปรังเผล หมู่4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู 300 หมู่9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ หมู่2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวียกะดี้ ตำบลหนองลู ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย 71/1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก หมู่6 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลสังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดน้ำเกริก ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดซองกาเรียไตรนิมิตรวนาราม ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดเวียคาดี้ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดห้วยมาลัย ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดสมเด็จ ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดวังก์วิเวการาม ซ.รพช. กจ. 3024 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดลิเจีย ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดป่าถ้ำสุโข ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
มัสยิดฏิยาอุ้ลอิสลาม ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาบ้านพระเจดีย์สามองค์ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนประชากิจอนุสรณ์ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ซ.ศรีสุวรรณคีรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซ.สังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ซ.รพช. กจ. 3024 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์(มร. เจอร์เก้น) ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ร้านอาหารรุ่งอรุณ ซ.สังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ร้านอาหารศรีแดง ซ.เทศบาล 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านพระเจดีย์สามองค์ ซ.เกษตร 7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านซองกาเรีย ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านเวียคะดี้ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยกอม่องทะ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านใหม่พัฒนา ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีอนามัยบ้านยางขาว ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
จุดตรวจน้ำเกิ๊ก สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีโทรคมนาคมบ้านเขาจองอั่ว ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะ ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ศูนย์ราชการอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสังขละบุรี ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สำนักงานสหกรณ์อำเภอสังขละบุรี ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกตะเคียนทอง ซ.รพช. กจ. 2078 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกซองกาแฮ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
จุดชมวิว ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ถ้ำลิเจีย ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
จุดชมวิว ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกเกริงกระเวีย ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกไดช่องถ่อง ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ทรีพาโกด้าสรีสอร์ท ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
เจดีย์เจมส์รีสอร์ท ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ปอยหลวงรีสอร์ท ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงแรมพรไพลิน ซ.สังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ไรยน์ชาย ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงแรมเบอร์มิซอินน์ ซ.ศรีสุวรรณคีรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ซองกาเลียฮัทแอนด์รีสอร์ท ซ.323 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
แพมิตรสัมพันธ์ ซ.ศรีสุวรรณคีรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
แพซองกาเรียน้อย ซ.สามประสบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สามประสบรีสอร์ท ซ.สามประสบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ฟอร์เก็ทมีน๊อสเฮ้าส์ ซ.ศรีสุวรรณคีรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
พนธ์นทีรีสอร์ท ซ.ศรีสุวรรณคีรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
บ้านน้ำฟ้า ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
พีเกสท์เฮ้าส์แอนด์คันทรี่รีสอร์ท ซ.ศรีสุวรรณคีรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
แพสมบูรณ์ ซ.ศรีสุวรรณคีรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สังขละการ์เด้นโฮม ซ.ศรีสุวรรณคีรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
แพลุงเณร ซ.อุตมานุสรณ์ 6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
พรไพรินริเวอร์ไซด์ ซ.ศรีสุวรรณคีรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
เกริงกระเวียรีสอร์ท ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
โรงพยาบาลอำเภอสังขละบุรี ซ.สังขละบุรี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ด่านเจดีย์สามองค์ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
คริสตจักรสังขละ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
คริสตจักรยาระเด็น ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
แยกซองกาเรีย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกตะเคียนทอง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ด่านเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง