ค้นพบจำนวน 56 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน หมู่4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน หมู่3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 462 ถ.ทองผาภูมิ-ปิล็อก หมู่1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดอู่ล่อง ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดเขื่อนเขาแหลม ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดทองผาภูมิ ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดท่าขนุน ซ.บุษปวนิช ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดเสาหงษ์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดจวบจันทร์วนาราม(วัดจันเดย์) ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดปรังกาสี ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วัดหินแหลม ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านอูล่อง ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านจันเดย์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนวัดปรังกาสี ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงเรียนบ้านหินแหลม ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีอนามัยบ้านอู่ล่อง ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีอนามัยบ้านปรังกาสี ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีโทรคมนาคมเขาเสาหงษ์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 ซ.เทศบาล 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี(ทองผาภูมิ) ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทองผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอทองผาภูมิ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทองผาภูมิ ซ.บุษปวนิช ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เขื่อนวชิราลงกรณ์(เขื่อนเขาแหลม) ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
บ้านห้วยอู่ล่องรีสอร์ท ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แพอังคณา ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แพคุณยาย ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แพสามอนงค์ริเวอร์วิลล์ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สินสมบูรณ์รีสอร์ท ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
วังอิงผา ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงแรมส. บุญยงค์ ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แพริมเขื่อนรีสอร์ท ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงแรมบ้านชายแดน ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ทิวสักทองรีสอร์ท ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โรงพยาบาลทองผาภูมิ ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
คริสตจักรนานาชาติสรรเสิญ ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
คริสตจักรสามัคคีธรรมทองผาภูมิ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 013820359
เขื่อนวชิราลงกรณ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 034598030
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง