ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม 53 หมู่5 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดม่วงชุม ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดถ้ำเสือ ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดถ้ำเขาน้อย ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดพิไชยธาราม(วัดชุกพี้) ซ.ลุงพิศ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดดอนคราม ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนวัดม่วงชุม ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนวัดชุกพี้ ซ.ลุงพิศ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ซ.3492 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนบ้านดอนคราม ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีอนามัยบ้านม่วงชุม ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ซ.พรหมนิมิตร ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สำนักงานชลประทานที่ 13 ซ.ประตูสอง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.ร่วมใจพัฒนา ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
เขื่อนแม่กลอง ซ.ประตูสอง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง