ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาดิน ตำบลท่าล้อ ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดบ้านทอง(วัดท่าล้อ) ซ.ท่าล้อ 27 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดบ้านถ้ำ ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดมโนธรรมมาราม(วัดนางใน) ซ.ท่าล้อ 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
วัดเขาขวางศรีวนาราม ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ซ.ท่าล้อ 50 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนวัดท่าล้อ ซ.ท่าล้อ 29 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนโชตินันต์ ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนบ้านถ้ำ ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีอนามัยบ้านเขาดิน ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ซ.ท่าล้อ 41 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ซ.ท่าล้อ 41 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ถ้ำคูหามังกรสวรรค์ ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีบริการน้ำมันเจ็ท ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
แยกท่าล้อ ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
สถานีรถไฟเขาดิน ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง