ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
เขาถวายพระเพลิงวัดพระแท่น ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดหมอสอ ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านดอนรัก ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดหมอสอ ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีอนามัยบ้านพระแท่น ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.346 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.346 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.346 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346-3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3356-346 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3040-346 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดพระแท่นดงรัง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดพระแท่นดงรัง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 034-643461
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง