ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดอนขมิ้น ซ.3394 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดลูกแก ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดโพธิ์เย็น(วัดจีน) ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดใหม่รางวาลย์กาญจนนิมิต ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดท่าพระเนียง ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดรางวาลย์ ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น ซ.3394 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ถ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวินัยนุกูล ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 18 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนท่าพระเนียง ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดรางวาลย์ ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยโพธิ์เย็น ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 8 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สำนักงานเทศบาลตำบลลูกแก ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 8 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีตำรวจภูธรตำบลลูกแก ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394-323 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีรถไฟลูกแก ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 034-566888
034-649101
034-566202
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง