ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดห้วยตะเคียน ซ.รพช. กจ. 3185 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดยางหัก ซ.3394 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านหนองกรด ซ.รพช. กจ. 3185 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน ซ.3453 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
สถานีอนามัยตำบลดอนม่วง ซ.รพช. กจ. 3185 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารตำบลยางม่วง ซ.3453 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง