ค้นพบจำนวน 231 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุโลกสี่หมื่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพันท้าว ตำบลพงตึก ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนชะเอม ตำบลดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระต่ายเต้น ตำบลท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่แตงทอง ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองลาน ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกรับใหญ่ 61 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
สถานพยาบาลท่าเรือ 456 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ถ.แสงชูโต หมู่4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดดอนตาลเสี้ยน ซ.346 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดจันทร์ลาดสุขสุวรรณ ซ.3040 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดผึ้งหลวง 72 พรรษา ซ.3356 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
เขาถวายพระเพลิงวัดพระแท่น ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดหนองลาน ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดปานนิมิตร ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดรางกระต่าย ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดหมอสอ ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดสำนักคร้อ ซ.เลียบคลอง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดไร่แตงทอง ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดทุ่งมะกรูด ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดตะคร้ำเอน ซ.3081 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดสนามแย้ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดท่าเรือ ซ.แสงชูโต 31 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดทุ่งประทุน ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดศาลาตึก ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดเขาสะพานแย้ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดนักบุญเทเรซา ซ.รบ. 3012 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดใหม่เจริญผล ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดหนองลานราษฎร์บำรุง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดท่ากระทุ่ม ซ.รพช. ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดห้วยเจริญผล ซ.3394 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
วัดท่ามะกา ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดกระต่ายเต้น ซ.รพช. กจ. 3225 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหวายเหนียว ซ.สุขาภิบาลหวายเหนียวสาย 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดห้วยตะเคียน ซ.รพช. กจ. 3185 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดงสัก ซ.เทศบาล 1 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหนองพลับ ซ.3209 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ถ.สุขาภิบาลท่าไม้สาย 2 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดคร้อพนัน ซ.3453 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดยางหัก ซ.3394 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดอนขมิ้น ซ.3394 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาสามสิบหาบ ซ.รพช. ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาช่องสัมฤทธาราม ซ.3209 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขากะอางกิตติจิตตราราษฎร์บำรุง ซ.โยธาธิการ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดปากบาง ซ.รพช. กจ. 5097 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหนองพันท้าว ซ.รพช. กจ. 5099 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดลูกแก ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดโพธิ์เย็น(วัดจีน) ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาพระสิทธิญาณ ซ.รพช. ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดใหม่รางวาลย์กาญจนนิมิต ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดท่าพระเนียง ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดรางวาลย์ ซ.เทศบาลตำบลลูกแก 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดดอนสามง่าม ซ.รพช. กจ. 5097 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาสูงแจ่มฟ้า ซ.โยธาธิการ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดโป่งยอธรรมสันติ ซ.4044 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาตะพั้น ซ.โยธาธิการ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดเขาใหญ่ ซ.รพช. ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
วัดหนองหิน ซ.กจ. 3023 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
ท่ามะกาช้อปปิ้งมอลล์ ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน ซ.346 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา ซ.3040 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านแจงงาม(เริงสำราญอุทิศ) ซ.346 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ซ.3356 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดหนองลาน ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ซ.346 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านรางกระต่าย(พิริยะประชาวิทยาคาร) ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านดอนรัก ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดหมอสอ ซ.3081 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ซ.3081 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ ซ.เลียบคลอง ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนบ้านห้วยปลากด ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ซ.3081 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดสนามแย้ ซ.3453 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190
โรงเรียนวัดดอนชะเอม ซ.3453 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนศิริวิทยานุบาล ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร) ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงเรียนอนุชนศึกษา ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง