ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองรี ตำบลหนองรี ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดลำเหยสามัคคีธรรม ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองหมู ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหลุมรังพัฒนา ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
วัดหนองหว้า ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านยางสูง ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21(บ้านลำเหย) ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองหมู ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านไร่เจริญ ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านสามยอด ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีอนามัยบ้านหลุมรัง ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองรี ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ถ้ำวังตะเคียน ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.3390 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3086-3390 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง