ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์ หมู่1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดพุปลู ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ ซ.กจ. 4032 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
วัดปากกิเลน ซ.3455 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนบ้านพุปลู ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ซ.กจ. 3013 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โรงเรียนวัดปากกิเลน ซ.3455 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีอนามัยท่ากิเลน ซ.3455 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
เก้าแสนมาลีคาม ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ยังโทนเฮ็ลธปาร์ครีสอร์ท ซ.กจ. 3013 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ทิวน้ำรีสอร์ท ซ.กจ. 3013 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
บ้านตอไม้แดงรีสอร์ท ซ.3455 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323-3455 ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟวังสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟท่ากิเลน ถ.แสงชูโต ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สถานีรถไฟท่าตาเสือ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง