ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกิ่วห้าง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดมหาวันวิเวก ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านแม่กลองใหม่ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ฐานปฏิบัติการรักษาป่าอำเภออุ้มผาง ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพ ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ถ้ำตะโค๊ะบิ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แค้มป์สุขเสถียร ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แม่กลองรีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ทีลอซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
กัญญาภัคการ์เด้นรีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
เรือนธรรมชาติ ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ไมตรีรีสอร์ท ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1288-1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090-1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง