ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่จัน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านกล้อทอ ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล(บ้านเปิ่งเคลิ้ง) ซ.AH123 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยแม่จัน ซ.1288 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยบ้านเปิ่งเคลิ้ง ซ.เกษตร 7 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านกะเหรี่ยงฤาษีเลตองคุ ซ.รพช. กจ. 3183 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง