ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แคมป์เดลอคี ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วัดหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนบ้านหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งสพท. ตาก 2 ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
สถานีอนามัยหนองหลวง ซ.1167 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หน่วยจัดการที่ดินที่ 4 ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หน่วยควบคุมไฟป่าที่ตก. 2(อุ้มผาง) ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกธารษน ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1167-1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอเล จ.ตาก ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอซู จ.ตาก ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 055-500706
055-500919
055-500920
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง