ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทรัพย์อนันต์ 18 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดรวมไทยวนาราม 7 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพุทธธรรมรวมไทย ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยรวมไทยพัฒนา 6 ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนา 1 ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกผ่าถ้ำ ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรลูเธอลัน ซ.ตก. 4007 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง