ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพบพระเหนือ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
วัดพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนต้นแบบระดับตำบล ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนพบพระวิทยาคม ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีอนามัยบ้านทรัพย์เจริญ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานป่าไม้อำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ที่ว่าการอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกนางครวญ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลพบพระ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
คริสตจักรวันเสาร์ ซ.ตก. 06016 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง