ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพระธาตุผาแดง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตดอยหัวฝาย ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดชลประทาน ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระไก่ ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนมูล ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยพระธาตุผาแดง ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.1090 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง