ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกระโหลก ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดวังแก้ววนาราม ซ.ตก. 07025 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดถ้ำอินทนิล ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดโพธิคุณ(วัดห้วยเตย) ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดห้วยแก้ว ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเวฬุวัน ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดใหม่คำมา ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตุศิริมงคล ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ปะเหนือ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดหนองบัวบูรพา ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ปะ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านห้วยกะโหลก ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านห้วยหินฝน ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่ปะ ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน ซ.AH1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หน่วยควบคุมไฟป่าที่ตก. 1(แม่สอด) ซ.AH1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ทวีชัยแลนด์ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สรการฤทธิรน ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สวนหินฝน ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงแรมภูอินน์ ซ.AH1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ณัฐพลมินิรีสอร์ท ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัฒนาวิลเลจ ซ.1090 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.105 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คริสตจักรอากาเป้ ซ.ทางหลวงชนบท ตก.3002 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-1090 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง