ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสายลวด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดวังตะเคียน ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดนักบุญเทเรซา ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดไทยวัฒนาราม ถ.มิตรไมตรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดไตรรัตนาราม ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดท่าสายโทรเลข ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดอมราวดี ซ.ตก. 07022 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แม่เมยซิตี้ ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาว ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนภัทรวิทยา ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านวังตะเคียน ซ.ตก. 07025 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยตำบลท่าสายลวด ถ.มิตรไมตรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หอการค้าจังหวัดตาก ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ด่านพรมแดนแม่สอด ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จังหวัดตาก ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด ซ.AH1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสหกรณ์อำเภอแม่สอด ถ.อินทรคีรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ซ.AH1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หน่วยประสานงานชายแดนประจำการที่ 3 ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สำนักงานสร้างทางตาก ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.อินทรคีรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ ถ.อินทรคีรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ท่าอากาศยานแม่สอด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง