ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดน้ำดิบ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอยโตน ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดศรีรัตนาราม ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่กึ้ดสามท่า ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดมาตานุสรณ์ ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดไทยสามัคคี ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านโกกโก้ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านโกกโก่ ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่กาษา ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่กื้ดสามท่า ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยบ้านแม่กื้ดหลวง ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
บ่อน้ำร้อนแม่กาษา ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เรือนอุษารีสอร์ท ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.105 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง