ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเชตพน ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดศรีเกิด ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดศรีบุญเรือง ซ.ตก. 07024 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดดอนแก้ว ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ตาว ซ.ตก. 07024 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1090 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง(มิตรภาพที่ 26) ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ ซ.1090 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดแม่ตาวบ้านสันโรงเรียน ซ.ตก. 07022 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยแม่ตาว ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
คริสตจักรรักพระคุณ ซ.ตก. 07021 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง