ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดเชตะวันคีรี ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีอนามัยตำบลพะวอ ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีโทรคมนาคม ซ.AH1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ศาลเจ้าขุนสามชน ซ.AH1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีตำรวจภูธรตำบลพะวอ ซ.1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
น้ำตกแม่กาษา ซ.105 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-1140 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง