ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยนกกก ตำบลแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกาหม่าผาโด้ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้ ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีอนามัยบ้านห้วยนกกก ซ.105 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง