ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
หน่วยจัดที่ดินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่เมย ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง