ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดทุ่งมะขามป้อม ซ.ตก. 08030 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดศรีมงคล ซ.ตก. 08030 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ซ.รพช. ตก. 3114 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ ซ.ตก. 07028 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านทุ่งมะขามป้อม ซ.รพช. ตก. 3114 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกขุนพะวอ ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ตก. 08030 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง