ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสม ตำบลสามหมื่น ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแพ่แฮ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
พระพุทธบาทดอยเขาหนาม ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนอนุบาลเขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา(จุดเรียนกิ่วสามล้อ) ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีอนามัยบ้านแสม ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ดอยขุนแม่ตื่น ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ดอยสอยมาลัย ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ลำน้ำแม่ตื่น ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกผึ้งหลวง ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกห้วยกระทิง ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
เขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกผึ้งหลวง จ.ตาก ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง