ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด 222 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดพระเมตตา ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วัดกมุราวาส ซ.ตก. 08030 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ซ.ตก. 08030 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด ถ.โสภิตบรรณาลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด ถ.โสภิตบรรณาลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
แม่น้ำเมย ถ.แม่ปุ้ม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง