ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงลาน ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังน้ำผึ้ง ซ.ตก. 04014 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังโพธิ์มหานิกาย ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดดงสามสิบ ถ.พหลโยธิน ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดหมู่บ้านสันติสิริจนังโท ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านวังโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านวังจันทร์ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.ตก. 04014 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง