ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่าพระสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดชลประทานรังสรรค์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงาออก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่ายางตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนวัดสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านหนองโสน ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยตำบลย่านรี ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ที่ว่าการอำเภอสามเงาหลังเก่า ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
น้ำตกแม่ดูด ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง