ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหวาย ตำบลวังหมัน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังไคร้ ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังหมัน ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดปากทางเขื่อน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านวังไคร้ ซ.ตก. 04014 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านวังหวาย ซ.ตก. 03010 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยปากทางเขื่อน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านวังหวาย ซ.ตก. 03010 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ตก. 04014 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
แยกเขื่อนภูมิพล ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง