ค้นพบจำนวน 95 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโสน ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหวาย ตำบลวังหมัน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงลาน ตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสองแคว ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าไผ่ ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดยกกระบัตร ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดคลองไม้แดง ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังน้ำผึ้ง ซ.ตก. 04014 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังโพธิ์มหานิกาย ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดดงสามสิบ ถ.พหลโยธิน ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดหมู่บ้านสันติสิริจนังโท ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังไคร้ ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่าพระสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดชลประทานรังสรรค์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดวังหมัน ซ.ตก. 04013 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดปากทางเขื่อน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงาออก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่ายางตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วัดป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านแม่เชียงราย ซ.ตก. 1004 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านนาตาโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านวังโพ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านท่าปุยตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านวังไคร้ ซ.ตก. 04014 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ซ.ตก. 1003 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนวัดสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านวังหวาย ซ.ตก. 03010 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านแม่ระวาน ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านแม่เชียงราย ซ.ตก. 1004 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยหนองเชียงคา ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านท่าไผ่ ซ.รพช. ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านใหม่สามัคคี ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านดงลาน ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านวังจันทร์ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านหนองโสน ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยปากทางเขื่อน ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านวังหวาย ซ.ตก. 03010 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยตำบลย่านรี ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีอนามัยบ้านป่ายางใต้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ที่ว่าการอำเภอสามเงาหลังเก่า ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ที่ว่าการอำเภอสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีตำรวจภูธรตำบลยกกระบัตร ซ.ตก. 6011 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
น้ำตกแม่ดูด ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ตก. 04014 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.ตก. 04014 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ตก. 04013 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.ตก. 04014 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
แยกเขื่อนภูมิพล ถ.พหลโยธิน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง