ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธารน้ำใจ ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยช้างเผือก ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดรังแร้ง ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยแก้วเทพเนรมิตร ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลท้องฟ้า ซ.ตก. 4090 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
น้ำตกเก่งห้วยตาก ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1175-1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง