ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะตะเภา ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านวังไม้ส่าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านปูน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังหม้อ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเจดีย์ท่าไชย ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระบรมธาตุ ซ.1175 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดศรีค้ำ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดโบสถ์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดท่านา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนศรีวิทยา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยเกาะตะเภา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1107-1175 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง