ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสามัคคีธรรม ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยวิหารมงคล ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง