ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่บอน ตำบลตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดไกลกังวลคีรีเขต ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังมะกอก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดลอยมูล ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดนาล้อม ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนประชาพัฒนา ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนรอดบำรุง ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนเสริมปัญญา ซ.Phahon Yothin Rd ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านห้วยบอน ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ซ.Phahon Yothin Rd ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
แยกสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง