ค้นพบจำนวน 129 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่บอน ตำบลตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมอโคน ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกระเชาะ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตากตก ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะตะเภา ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดยางโองน้ำ ซ.ตก. 03010 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านยางโองบน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธรรมรังษี ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดยางโองสันกลาง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเวฬุวัน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดประชาผดุงธรรม ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านวังไม้ส่าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านปูน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังหม้อ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเจดีย์ท่าไชย ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดธารน้ำใจ ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดไกลกังวลคีรีเขต ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระบรมธาตุ ซ.1175 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดศรีค้ำ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวังมะกอก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดลอยมูล ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดโบสถ์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยช้างเผือก ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดท่านา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดรังแร้ง ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยแก้วเทพเนรมิตร ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดน้ำปรุ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสามัคคีธรรม ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดนาล้อม ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดงยาง ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอนแก้ว(วัดบ้านล้อง) ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดโพธิ์งาม ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดพระธาตุน้อย(วัดหนองงิ้ว) ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดวิเศษวานิช ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดดอยวิหารมงคล ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วัดเทพนิมิตมงคล ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนวัดยางโอง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านยางโองนอก ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านสันกลาง ซ.ตก. 4054 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านปากวัง ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนประชาพัฒนา ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนศรีวิทยา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนรอดบำรุง ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านท้องฟ้า ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.ตก. 1010 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนสว่างวิทยา ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านดงยาง ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนเสริมปัญญา ซ.Phahon Yothin Rd ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านเกาะลาน ถ.พหลโยธิน ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ ซ.1107 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านเด่นไม้ซุง ซ.ตก. 1003 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านยางโองนอก ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลแม่สลิด ถ.พหลโยธิน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านห้วยบอน ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านแม่ยะ ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยบ้านห้วยพลู ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยเกาะตะเภา ซ.1107 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลท้องฟ้า ซ.ตก. 4090 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ ซ.1107 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง