ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.รพช. ตก. 3091 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ซ.รพช. ตก. 3058 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยตำบลวังตะคร้อ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดโป่งแค ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดน้ำดิบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดวังประจบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดแก่งหิน ซ.ตก. 3065 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดสะแกเครือ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานเต็งบรมราช 72 ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานสอ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านวังประจบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานเต็ง ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองร่ม ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านโป่งแค ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านลานสอ ซ.1132 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดิน ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีตำรวจภูธรตำบลวังประจบ ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1132-12 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง