ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วิทยาลัยชุมชนตาก ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดวังศิลาราม ซ.Phahon Yothin Rd ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองปรือ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ ซ.Phahon Yothin Rd ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านท่าเล่ ซ.1108 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แม่ปิงการ์เด้น ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง