ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดอรัญญาวาส ซ.ตก. 02006 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านคลองสัก ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านบ่อไม้หว้า ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลเมืองตาก(บ้านบ่อไม้หว้า) ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยคลองขยางโพรง ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดิน ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานอัยการจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH16 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1111 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ท่าอากาศยานตาก ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง