ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหัวฝาย ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดน้ำดิบควง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดตลุกมะขาม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดบ้านโป่งแดง ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดชะลาดระฆัง ซ.รพช. ตก. 3009 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดดงชัฎก้อม ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดตลุกป่าตาล ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดลานห้วยเดื่อ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านโป่งแดง ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านหนองนกปีกกา ซ.ตก. 1003 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านชะลาดระฆัง ซ.ตก. 1010 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีอนามัยบ้านลานห้วยเดื่อ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.1111 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง