ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 165 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วัดหนองกระโห้ ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านสามไร่ ซ.ตก. 03008 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนเทพประทาน ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนผดุงปัญญา ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองตาก ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ซ.Phahon Yothin Rd ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ซ.12 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 ซ.12 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตากเขต 1 ซ.12 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดตาก ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ไม้งามรีสอร์ท ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงแรมเทพประทาน ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ซ.AH16 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง