ค้นพบจำนวน 7,204 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 73
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต8 กาญจนบุรี 151 จ.กาญจนบุรี 034 521 280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไผ่ หมู่6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา 455 หมู่3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ 55/3 หมู่5 ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่างทอง 163/2 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยยาง 188 หมู่1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไผ่ หมู่4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองอ้อ 2 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหญ้าปล้อง หมู่4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองพลับ หมู่7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาหมอ หมู่5 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองจอก หมู่5 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองกบ 130 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามเรือน ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระพัง หมู่4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังไผ่ 13 หมู่2 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังเย็น หมู่3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านรี ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหม้อ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านยาง ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านม่วง 59 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกุ่ม หมู่6 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไร่ หมู่7 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านไร่ 27 หมู่4 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางจาก ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนายาง หมู่3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธงชัย ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งหลวง หมู่3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ายาง หมู่8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเคย 84 หมู่5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนทราย 63 หมู่2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนคา ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงเข้ หมู่3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกหม้อ 332 หมู่3 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเบิกไพร 44 หมู่10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเบิกไพร หมู่2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเตาปูน 22/3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่2 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ้มโล๊ะ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองมะซาง ตำบลกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม หมู่2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกระโดน ตำบลบ้านยาง ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก หมู่5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วะครึโค๊ะ ตำบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน หมู่4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุโลกสี่หมื่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา หมู่6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่างทอง ตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก หมู่6 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ หมู่8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินสี ต.ยางหัก หมู่4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินดาด ตำบลหินดาด หมู่4 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ หมู่5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดสำราญ ตำบลคลองตาคต หมู่11 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก หมู่9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบง ตำบลแม่จะเรา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยนกกก ตำบลแม่หละ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกระโหลก ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ ตำบลพังตรุ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไทรตำบลหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไก่ต่อ หมู่6 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเหลือง ตำบลแม่ท้อ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง หมู่2 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย ถ.บรรพตศีลคุณ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรง หมู่4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง 2/9 จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลังเขา ตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง 44/4 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลจรเข้เผือก หมู่9 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง