ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยมุ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเล่าลิ่ว ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1130-1234 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง